Image

کارگاه آموزشی متلب
آموزش
16 دوره

Image

کارگاه آموزشی متلب
آموزش
16 دوره

Image

بازدید علمی از پژوهشگاه صنعت نفت
آموزش
16 دوره

Image

کلاس آموزش اکسل
آموزش
16 دوره

Image

جلسه پرسش و پاسخ هیئت رئیسه و دانشجویان
آموزش
16 دوره

Image

بازدید از کارخانه پگاه
آموزش
16 دوره

Image

همایش آشنایی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
ترویج علم
15 دوره

Image

دوره ی آموزشی اکسل (Excel)
آموزش
15 دوره

Image

کارگاه اسمز معکوس (RO)
آموزش
15 دوره

Image

همکاری در برگزاری سومین همایش میترینگ
ترویج علم
15 دوره

Image

دوره ی آموزشی پایپینگ
آموزش
15 دوره

Image

سمینار تافل و آیلتس
ترویج علم
15 دوره

Image

نمایشگاه کتاب دست دوم
ترویج علم
15 دوره