انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی


کلاس آموزش اکسلبا توجه به کاربرد انکار نشدنی نرم افزار اکسل در رشته ی مهندسی شیمی، انجمن
علمی دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت، کلاس های آموزشی این نرم افزار را
برگزار می کند. این کلاس به مدت 9 ساعت، طی دوروز و با تدریس جناب آقای مهدی خطیبی، دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمی برگزار شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مهندسی شیمی، نفت، گاز

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۰۷

Image

تعداد شرکت کنندگان

19 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 30 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای مهدی خطیبی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

تصاویر رویداد