انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی


نمایشگاه کتاب دست دومبا توجه به اینکه معمولا برخی از کتاب هایی که دانشجو ها خریداری و استفاده می کنند، ممکن است بعد ها مورد استفاده ی آن ها قرار نگیرد، انجمن علمی مهندسی شیمی از مهر ماه سال جاری این امکان را در نظر گرفته است که دانشجویان در هر زمانی کتاب هایی راکه نیاز ندارند را به انجمن تحویل بدهند تا برای آن ها به فروش برساند یا این که کتاب ها را به دانشجوهای دیگر به امانت بدهد. این نمایشگاه به صورت دائمی برقرار می باشد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

انجمن علمی مهندسی شیمی

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۵ / ۰۶ / ۲۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

125 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

تصاویر رویداد