Image

سمینار "ابزار تفکر نوین + امواج گرانشی"
ترویج علم
15 دوره

Image

همایش "روزی با فیزیک" (بزرگداشت شهید شهریاری2)
ترویج علم
15 دوره

Image

فعالسازی صفحات مجازی انجمن علمی
ترویج علم
15 دوره

Image

مراسم بازگشایی نشریه‌ی تخصصی "شتاب"
نشریه علمی
15 دوره

Image

بزرگداشت شهید مجید شهریاری
ترویج علم
15 دوره

Image

بازدید از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (ipm)
ترویج علم
15 دوره

Image

همایش سراسری "روز فیزیک"
ترویج علم
15 دوره

Image

سلسله نشست‌های "کافه فیزیک"
ترویج علم
15 دوره

Image

کلاس حل تمرین فیزیک پایه2
آموزش
15 دوره

Image

دورهمی "نان و فیزیک"
ترویج علم
15 دوره

Image

فعالسازی برد انجمن علمی
ترویج علم
15 دوره

Image

دوره‌ی آموزشی برنامه نویسی نرم‌افزار "متلب"
آموزش
15 دوره

Image

پخش مستندات علمی "آنچه هنوز نمیدانیم"
ترویج علم
15 دوره

Image

جشن معارفه ورودی‌های 95
ترویج علم
15 دوره