انجمن علمی دانشکده فیزیک


بازدید از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (ipm)انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور رشد علمی دانشجویان دانشکده‌ی فیزیک و همچنین افزایش انگیزه در میان آن‌ها، اقدام به برگزاری بازدید از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نمود. بدین منظور دانشجویان در روز چهارشنبه مورخ 11 اسفند ماه 95 ساعت 12 به سمت پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (ipm) حرکت نمودند. سخنرانی ها از ساعت 1 بعد از ظهر آغاز گردید. از محورهای اصلی سخنرانی‌ها نیز می‌توان به "گرانش و انرژی‌های بالا"، "ماده چگال نظری" و "پدیده‌شناسی ذرّات" اشاره نمود. سخنرانی‌ها در ساعت 4 بعد از ظهر به پایان رسیدند و دانشجویان و اساتید به سمت دانشگاه بازگشتند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

22 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده فیزیک

تصاویر رویداد