انجمن علمی دانشکده فیزیک


فعالسازی برد انجمن علمیدر راستای ایجاد فضای بصری مطلوب‌تر در دوره‌ی پانزدهم انجمن های علمی دانشجویی، چند تن از اعضای انجمن علمی فیزیک با صرف زمان و دقت، برد انجمن را پویا کردند. این افراد با جمع‌آوری و دسته بندی مطالب جالب علمی و همچنین با ذوق و سلیقه بسیار پوسترهایی را تهیه کردند و نیز به صورت هفتگی در محل برد انجمن نصب نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده‌ی فیزیک

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۶ / ۰۱ / ۰۵

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

00 : 00 - 00 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده فیزیک

تصاویر رویداد