کسب ۸ مقام در #دهمین_جشنواره_ملی_حرکت

بار دیگر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، توانایی خود را  با کسب ۸ مقام در #دهمین_جشنواره_ملی_حرکت و همچنین با احراز بیشترین مقام در بین دانشگاه های صنعتی کشور؛ به یاری خداوند متعال توانست برای سومین سال متوالی روند صعودی خود را حفظ نماید.

از این رو دفتر مرکزی انجمن های علمی 
دانشگاه علم صنعت ایران به فعالین پانزدهمین دوره انجمن های علمی :

۱. جناب آقای دکتر سید امیر سعادتجو، دبیر محترم انجمن علمی تحصیلات تکمیلی و اعضای محترم آن؛ (جهت کسب عنوان انجمن علمی برگزیده و انجمن علمی شایسته تقدیر در حوزه فعالیت علمی خلاقانه )

۲. جناب آقای احسان کازرونی، دبیر محترم انجمن علمی معماری و شهرسازی و اعضای محترم آن؛ (جهت کسب عنوان انجمن علمی شایسته تقدیر در حوزه های انجمن علمی برتر و برگزاری مسابقه )

۳. سرکار خانم فاطمه عسگری، دبیر محترم انجمن علمی فیزیک و اعضای محترم آن؛ ( جهت کسب عنوان انجمن علمی شایسته تقدیر در حوزه فعالیت علمی خلاقانه )

۴. سرکار خانم عاطفه قاسمی، دبیر محترم انجمن علمی راه آهن و اعضای محترم آن؛ ( جهت کسب عنوان انجمن علمی شایسته تقدیر در حوزه فضای مجازی )

۵. جناب آقای علی شریفی، دبیر محترم انجمن علمی مواد و متالورژی و اعضای محترم آن؛ ( جهت کسب عنوان شایسته تقدیر در حوزه برگزاری مسابقه )

۶. جناب آقای علی خداقلی، دبیر محترم انجمن علمی عمران و اعضای محترم آن؛ (جهت کسب عنوان شایسته تقدیر در حوزه نشریه علمی )

کسب این موفقیت ها را تبریک عرض می نماید.