انجمن علمی دانشکده مهندسی برق


نمایشگاه کتاب های دست دومکتاب های دست دوم از آن جهت که کتاب ها را از شخصی که دیگر به آن ها نیاز ندارد به شخصی که نیازمند آن هاست با قیمت مناسب منتقل می کند، بسیار مفید است و مورد توجه انجمن علمی برق واقع شده است.

در پی اطلاع رسانی انجمن علمی تعداد زیادی از دانشجویان کتاب های دست دوم خود را برای فروش به انجمن علمی سپردند. این نمایشگاه در تاریخ 95/7/12 تا 95/7/14 از ساعت 9 الی 18 در طبقه ی همکف دانشکده برق برگزار شد که با استقبال کثیری از دانشجویان روبرو شد. پس از اتمام نمایشگاه، برخی از کتاب های فروش نرفته ی دانشجویان به صاحبان شان بازگردانده شد و برخی هم برای نمایشگاه ترم آینده در انجمن علمی باقی ماندند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

طبقه همکف دانشکده برق

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۱۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

100 نفر

Image

ساعت برگزاری

18 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

تصاویر رویداد