انجمن علمی دانشکده مهندسی برق


مراسم معارفهی ورودی ۹۵ 

انجمن علمی برق دانشگاه علم و صنعت در راستای خوش آمد گویی به دانشجویان ورودی و معرفی دانشکده برق به آن ها مراسمی تحت عنوان" مراسم معارفه ی ورودی های 95 " را در تاریخ 12 مهر سال 95 برگزار کرد. در این مراسم جمع کثیری از دانشجویان ورودی و تعدادی از اساتید دانشکده شرکت داشتند.

این برنامه با خواندن آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. سپس کلیپ کوتاه دانشجویی که در آن به معرفی دانشگاه، انجمن علمی برق و فضاهای آموزشی، تحقیقاتی دانشکده برق پرداخته شده بود، پخش شد. بعد از آن به ترتیب دکتر جلالی (استاد گروه کنترل، پدر فناوری اطلاعات ایران)، دکتر جدید (استاد گروه قدرت، رییس اسبق دانشکده برق)، دکتر عبدالعالی (دانشیار گروه مخابرات) برای دانشجویان ورودی سخنرانی کردند. دکتر جلالی پیشینه ی علم دنیا و سهم ایران از این تاریخ را بیان کردند. دکتر جدید با استفاده از تجربه ی ریاست خود و َآشنایی کامل با دانشکده برق، دانشجویان ورودی را با دانشکده آشنا کردند و اهمیت ورود آن ها به این دانشگاه را برای آن ها توضیح دادند. دکتر عبدالعالی نیز همانند تمام سخنرانی های جذابی که تا کنون داشته اند، با سخنان خود تمام حضار ( اعم از دانشجویان ورودی و اعضای انجمن ) را به وجد آورده بودند. سپس مسابقه ی حدس تصویر اجرا شد که به اعضای گروه برتر(3 نفر) فلش مموری اهدا شد. بعد از آن دبیر انجمن علمی (جناب آقای کرده لاچین) برای ورودی ها سخنرانی کردند. در انتهای برنامه به هر یک از دانشجویان ورودی یک پکیج آموزشی (شامل قوانین آموزشی، چارت درسی، تقویم آموزشی و بروشوری که به معرفی دانشگاه، دانشکده برق، انجمن علمی برق و کار گروه های آن پرداخته بود) اهدا گردید و از آن ها پذیرایی شد.

یکی از بهترین خاطره هایی که می توان از مراسم های این چنینی به یاد داشت دریافت یادبود است. لذا انجمن علمی دانشکده برق با همکاری گروه آموزشی، پژوهشی سای بوم یادبود ارزشمندی را به دانشجویان اعطا کردند. این یادبود آدمکی برق بود که اعضای بدن آن از المان های الکترونیکی ساخته شده بود.

اعطای این یادبودها پایان کار این مراسم با شکوه بود و سپس بچه های ورودی دانشکده را ترک نمودند.

 

انجمن علمی برق دانشگاه علم و صنعت در راستای خوش آمد گویی به دانشجویان ورودی و معرفی دانشکده برق به آن ها مراسمی تحت عنوان" مراسم معارفه ی ورودی های 95 " را در تاریخ 12 مهر سال 95 برگزار کرد. در این مراسم جمع کثیری از دانشجویان ورودی و تعدادی از اساتید دانشکده شرکت داشتند.

این برنامه با خواندن آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. سپس کلیپ کوتاه دانشجویی که در آن به معرفی دانشگاه، انجمن علمی برق و فضاهای آموزشی، تحقیقاتی دانشکده برق پرداخته شده بود، پخش شد. بعد از آن به ترتیب دکتر جلالی (استاد گروه کنترل، پدر فناوری اطلاعات ایران)، دکتر جدید (استاد گروه قدرت، رییس اسبق دانشکده برق)، دکتر عبدالعالی (دانشیار گروه مخابرات) برای دانشجویان ورودی سخنرانی کردند. دکتر جلالی پیشینه ی علم دنیا و سهم ایران از این تاریخ را بیان کردند. دکتر جدید با استفاده از تجربه ی ریاست خود و َآشنایی کامل با دانشکده برق، دانشجویان ورودی را با دانشکده آشنا کردند و اهمیت ورود آن ها به این دانشگاه را برای آن ها توضیح دادند. دکتر عبدالعالی نیز همانند تمام سخنرانی های جذابی که تا کنون داشته اند، با سخنان خود تمام حضار ( اعم از دانشجویان ورودی و اعضای انجمن ) را به وجد آورده بودند. سپس مسابقه ی حدس تصویر اجرا شد که به اعضای گروه برتر(3 نفر) فلش مموری اهدا شد. بعد از آن دبیر انجمن علمی (جناب آقای کرده لاچین) برای ورودی ها سخنرانی کردند. در انتهای برنامه به هر یک از دانشجویان ورودی یک پکیج آموزشی (شامل قوانین آموزشی، چارت درسی، تقویم آموزشی و بروشوری که به معرفی دانشگاه، دانشکده برق، انجمن علمی برق و کار گروه های آن پرداخته بود) اهدا گردید و از آن ها پذیرایی شد.

یکی از بهترین خاطره هایی که می توان از مراسم های این چنینی به یاد داشت دریافت یادبود است. لذا انجمن علمی دانشکده برق با همکاری گروه آموزشی، پژوهشی سای بوم یادبود ارزشمندی را به دانشجویان اعطا کردند. این یادبود آدمکی برق بود که اعضای بدن آن از المان های الکترونیکی ساخته شده بود.

اعطای این یادبودها پایان کار این مراسم با شکوه بود و سپس بچه های ورودی دانشکده را ترک نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر ملاصدرا دانشکده برق

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۱۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

100 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 30 - 15 : 00

Image

ارایه دهنده

آقایان دکتر جلالی، دکتر جدید و دکتر عبدالعالی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

سخنران
تصاویر رویداد