انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع


نمایشگاه کتب دست دومنمایشگاه کتاب دست دوم از تاریخ 20 مهر تا 25 مهر در طبقهی همکف دانشکدهی صنایع توسط انجمن علمی دانشکده برگزار شد.
تمام دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تا تاریخ 22 مهر فرصت داشتند تا کتابهای خود را به انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع
برای فروش و عرضه در این نمایشگاه تحویل دهند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

طبقه همکف دانشکده و انجمن علمی

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۱۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

250 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

تصاویر رویداد