انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک


بازدید از شرکت طراحی و مهندسی سنتامسنتام متخصص در طراحی و توليد تجهيزات آزمون مواد، سيستم‌ها و ضمائم گوناگون جهت برآوردن نيازهای صنعت و دانشگاه برای پيدا کردن روش‌های جامع تحقيقاتی، آزمون‌های کيفيتی و ... است. خدمات متنوعی اعم از آموزش نحوه‌ی استفاده از دستگاه‌ها، کاليبراسيون تجهيزات، پشتيبانی تخصصی و کمک به مديريت و تجهيز آزمايشگاه‌ها را ارائه می‌دهد. اين مجموعه افتخار دارد به عنوان بزرگ ترين توليدکننده‌ی دستگاه‌های آزمون مواد (دستگاه تست کشش،دستگاه تست فشار، دستگاه تست پيچش ، دستگاه رئومتر ، دستگاه تست خزش، دستگاه تست خمش، دستگاه تست خستگی، دستگاه تست ضربه و دستگاه تست سختی) در خاورميانه، پيشرو در طراحی و توليد بيش از 80 دستگاه آزمون و 400 محصول جانبی باشد.

به منظور آشنایی دانشجویان با این صنعت انجمن علمی مهندسی مکانیک تصمیم به برگزاری این بازدید گرفت.

همچنین به منظور افزایش سطح علمی بازدید هماهنگی های لازمه با شرکت جهت توضیحات مدیرعامل و تکنسینها صورت گرفت.دکتر خرمی شاد نیز به عنوان استاد همراه در این بازدید ما را همراهی نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کیلومتر 5 جاده کرج

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر

Image

ساعت برگزاری

14 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

تصاویر رویداد