انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک


بازدید از نیروگاه منتظر قائممجموعه نیروگاهی شهید منتظر قائم از نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 1620 مگاوات تشکیل شده است.قدمت واحدهای بخار حدود 43 سال، قدمت واحدهای گازی حدود 22 سال و قدمت واحدهای بخار سیکل ترکیبی در حدود 15 سال می باشد.

به منظور آشنایی دانشجویان با این صنعت و نیروگاه، انجمن علمی مهندسی مکانیک تصمیم به برگزاری این بازدید گرفت.

همچنین به منظور افزایش سطح علمی بازدید با نیروگاه هماهنگی های لازم صورت گرفت تا روز بازدید مصادف با over hall بودن نیروگاه باشد.دکتر مقیمی نیز به عنوان استاد همراه در این بازدید ما را همراهی نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

فردیس کرج-جاده ملارد

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

26 نفر

Image

ساعت برگزاری

14 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

تصاویر رویداد