انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع


دوره آموزش تخصصی اصول مذاکره و فن بیاناین دوره آموزشی در تاریخ 13 و 15 اسفند 1396 از ساعت 16:30 الی 19:30 در سالن همایش های شهید شهبازی واقع در طبقه همکف دانشکده مهندسی صنایع برگزار شد.

در روز اول جناب آقای فراهانی به بیان نکاتی پیرامون فن بیان و روز دوم به بیان نکات مربوط به اصول مذاکره پرداختند.

از نکات بارز این دوره میتوان به مشارکت حد اکثری شرکت کنندگان در موضوعات بیان شده نام برد.

در پایان دوره نیز گواهی شرکت در دوره از سوی کاریز اعتماد به شرکت کنندگان اعطا شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سالن همایش های شهید شهبازی

Image

تاریخ برگزاری

یکشنبه

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۳

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

07 : 00 - 16 : 30

Image

ارایه دهنده

جناب آقای فراهانی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

تصاویر رویداد