انجمن علمی دانشکده شیمی


بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری نانودر سال های اخیر، پیشرفت های تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهدکرد، پیش می رود.برای درک بهتر اندازه های مادون ریز، قطر موی سر انسان را که 0/1 میلیمتر است در نظر بگیرید، یک نانو صدهزار برابر کوچکتر است.تکنولوزی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل، اندازه گیری ها و تولیداتی سروکار خواهدداشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند.درحال حاضر پروسه هایی در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است.همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری و ... مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است.در بیانی کوتاه نانوتکنولوژی یک فرایند تولید مولکولی است.

به دلیل اهمیت ویژه فناوری نانو در دنیای امروز، انجمن علمی شیمی تصمیمی به برگزاری بازدید از این نمایشگاه گرفت.این بازدید در تاریخ 14 الی 17 مهر 95 به همراه جمعی از اساتید به نام دانشکده و با استقبال بی نظیر دانشجویان، در نمایشگاه بین المللی تهران (سالن خلیج فارس) صورت گرفت.در این بازدید دانشجویان از غرفه های منتخب بازدید به عمل آوردند و همچنین افراد مستعد و با انگیزه شناسایی و با انواع فرصت های شغلی نیز آشنا شدند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۱۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

70 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده شیمی

تصاویر رویداد