انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک


دوره بحث آزاد انگلیسیبیشترین مقالات علمی و منابع برخط و غیر برخط در حوزه دانشگاهی به زبان انگلیسی است. از این رو، تقویت زبان انگلیسی برای پیشرفت علمی دانشجویان امری مهم تلقی می گردد. در این راستا، انجمن علمی مکانیک اقدام بر برگزاری دوره بحث آزاد زبان انگلیسی نمود. از اهداف این دوره می توان به تقویت مکالمه و فرهنگ تعامل و گفتگو و در راستای آن، تقویت کار تیمی نیز اشاره کرد.

مجری دوره، جناب آقای سینا علیزاده، از دانشجویان دانشکده مکانیک بود. موضوع جلسه اول دوره که تاکنون برگزار شده است، موضوعات اجتماعی محور بود.

این دوره سه شنبه ها در کلاس -109 دانشکده مکانیک برگزار می گردد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مکانیک

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵

Image

تعداد شرکت کنندگان

8 نفر

Image

ساعت برگزاری

13 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

آقای سینا علیزاده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

سخنران
تصاویر رویداد