انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک


بازدید از نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشییکی از گرایش های های مهم رشته مکانیک، سیالات است که عمدتا در تاسیسات کارخانه ها و منازل، طراحی یخچال، کولر، بخاری و سایر لوازم خانگی که به نحوی با سیال سر و کار دارند کاربرد دارد.

در این راستا، بازدیدی از نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی واقع در محل نمایشگاه های بین المللی تهران توسط انجمن علمی مکانیک برگزار شد. در این بازدید، جناب آقای دکتر شهریاری، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک همراه دانشجویان بودند و به ایراد توضیحات می‌پرداختند. همچنین قبل از بازدید از طرف انجمن هماهنگی با غرفه های فعال صورت گرفت تا توضیحات تکمیلی به صورت موردی داده شوند.

این برنامه فرصتی برای دانشجویان فراهم کرد تا با بازار کار مکانیک بیشتر آشنا گردند و برای پروژه های خود ایده بگیرند. از دیگر اهداف برنامه، فراهم کردن فضایی علمی بود تا دانشجویان بتوانند دانسته ها و آموخته های خود را با بازار تجاری مقایسه کنند.

بازدید از ساعت 8 شروع و تا ساعت 14 به طول انجامید. لازم به ذکر است برنامه مخصوص آقایان برگزار گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

نمایشگاه بین المللی

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۶ / ۰۸ / ۰۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

40 نفر

Image

ساعت برگزاری

14 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

تصاویر رویداد