انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک


کلاس جمعبندی و وفع اشکال مبانی کامپیوتربا توجه به درخواست دانشجویان، کلاسی سه ساعته جهت جمع بندی و رفع اشکال درس مبانی کامپیوتر توسط انجمن علمی مکانیک برگزار گردید. مدرس این دوره جناب آقای کریمی از دانشجویان مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران بودند.

در این کلاس که روز 11 خرداد 96 با شرکت قریب به 30 نفر از دانشجویان برگزار گردید، علاوه بر رفع اشکال به حل چندین سری نمونه سوال سالهای گذشته نیز پرداخته شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مکانیک

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۶ / ۰۳ / ۱۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

30 نفر

Image

ساعت برگزاری

19 : 00 - 16 : 00

Image

ارایه دهنده

آقای کریمی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

سخنران
تصاویر رویداد