انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


همایش روز معمار 

  انجمن علمی معماری و شهرسازی به مناسبت روز معمار اقدام به برگزاری همایشی در راستای بزرگداشت این روز در تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال 1397 (ساعت 14 تا 17)، در آمفی تئاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت کرد. در طی این مراسم ابتدا آقای شاهین حیدری به توضیح در مورد آثار خود و همچنین برخی آثار معماران مطرح پراختند و روند طراحی خویش را به دانشجویان حاضر شرح دادند. سپس به مناسب روز معمار، کلیپهایی از جمله مصاحبه با اساتید دانشکده معماری و شهرسازی و مصاحبه با دانشجویان نمایش داده شد. در انتهای برنامه، آقای محمد خاوریان نیز به توضیح آثار خویش پرداختند و چگونگی خلق این آثار را برای دانشجویان شرح دادند.

  

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۷ / ۰۲ / ۰۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

140 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 14 : 00

Image

ارایه دهنده

آقای شاهین حیدری و آقای محمد خاوریان

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

سخنران
تصاویر رویداد