انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


بازدید مرکز هواشناسی اقدسیهبا توجه به لزوم آشنایی دانشجویان رشته‌های مهندسی با هیدرولوژی و لزوم کسب دانش و اطلاعات و لازم در این زمینه انجمن علمی دانشکده‌ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران این بازدید را برگزار نمود.

این بازدید در روز سه شنبه 21 آذر با حرکت از درب اصلی دانشگاه در ساعت 8 صبح انجام شد.

امید است که این بازدید برای دانشجویان مفید واقع شده باشد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

مرکز هواشناسی اقدسیه

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۶ / ۰۹ / ۲۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

35 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد