انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


طراحی فرم صورت جلسه برای انجمن علمی دانشکده کامپیوترصورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی است. به طور معمول صورتجلسه‌ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین، و مصوبات و مذاکرات جلسه است.

برای نوشتن دقیق مصوبات می‌توان از الگوی 5W-H استفاده کرد. پنج پرسش اساسی شامل موارد زیر است:

  1. شرح دقیق چیستی موضوع مصوبه (What)
  2. دلایل و ضرورت مصوبه (Why)
  3. شرح محل اجرای مصوبه (Where)
  4. ذکر زمان دقیق و مهلت انجام مصوبه (When)
  5. ذکر مسئول اجرای مصوبه (Who)
  6. ذکر دقیق فرآیند انجام مصوبه (How)

از این رو انجمن علمی دانشکده کامپیوتر اقدام به طراحی نخستین فرم صورت جلسه‌ی مخصوص انجمن علمی کامپیوتر نمود که نه تنها برای انجمن علمی کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه برای تمامی انجمن‌های علمی و حتی تشکل ‌های موجود در دانشگاه نیز می‌تواند مورد استفاده گیرد. امید است با طراحی این فرم در روند صورت جلسه کردن جلسه‌های انجمن علمی دانشکده کامپیوتر بهبود ایجاد شود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دفتر انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

Image

تاریخ برگزاری

جمعه

۱۳۹۵ / ۰۵ / ۰۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

تصاویر رویداد