انجمن علمی دانشکده شیمی


مسابقه ایده     با توجه به پویا بودن جشواره حرکت، انجمن علمی  شیمی مسابقه ای بین دانشکده ای قبل از برگزاری جشواره حرکت، از یکم تا دوازدهم اردیبهشت ماه برگزار کرد. این مسابقه دارای سه بخش: ایده پردازی برای طراحی غرفه، طراحی معما و مسابقات شیمی، طراحی آزمایشات جالب و شیمیایی بود.برای هر بخش به بهترین ایده جایزه نقدی داده شد. دو بخش اول  بعد از پایان فرصت تایین شده توسط عضو انجمن و دکتر موسوی داوری شد و در پایان به نفر اول صد هزار تومان جایزه داده شد.اما بخش سوم به این صورت بود که آزمایشات فرستاده شده توسط دانشجویان انجام شد. به این صورت که در دو روز جشواره حرکت، ساعت خاصی را برای هر دانشجوی در نظر گرفتیم، به طور مثال سه دانشجو در سه میز مختلف در کنار هم آزمایش های خود را انجام دادند و دلیل علمی آزمایش را برای بینندگان شرح دادند. در پایان این دو روز بین آزمایشات انجام شده توسط بازدید کنندگان داوری شد و در انتها جایزه نقدی به بهترین آزمایش تقدیم شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده شیمی

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۷ / ۰۲ / ۰۶

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

22 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده شیمی

تصاویر رویداد