انجمن علمی دانشکده شیمی


بازدید از شرکت مصباح انرژی اراکبا توجه به نقش كلیدی ایزوتوپهای پایدار در تحقیقات كاربردی و بنیادی و سیاست كلی كشور برای دستیابی به چشم انداز علمی و صنعتی، شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) به منظور تولید و آنالیز ایزوتوپ های پایدار، سنتز تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار و تولید حلال ها، تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. ماحصل تحقیقات انجام گرفته در بخش تولید حلالهای دوتره، تولید حلالها و تركیبات دوتره با درجه خلوص شیمیایی و ایزوتوپی بالا، برای نخستین بار در خاورمیانه است. امروزه این محصولات به مراكز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، مراكز پزشكی و داروسازی در سراسر ایران ارائه می گردد. همچنین امید است با توجه به تجربیات حاصل شده در طی چندین سال تلاش مستمر علمی، این محصولات در آیندهی نزدیك به دیگر كشورها نیز صادر گردند.
انجام تحقیقات در زمینه غنی سازی، تولید و شناسایی ایزوتوپهای پایدار و توسعه كاربرد آنها از دیگر اهداف شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) میباشد. با توجه به كاربردهای بسیار فراوان و مهم ایزوتوپهای پایدار در دنیای پیشرفته امروزی، همچنین نقش بسیار مهم این تركیبات در راستای پیشرفت كشور، و با توجه به تحریمهای موجود برای تهیه این تركیبات در كشور، جهت رفع مشكلات پژوهشگران و صنایع، انجام تحقیقات كاربردی علمی در زمینهی ایزوتوپهای پایدار امری اجتناب ناپذیر است. ضمن اینكه این امر میتواند تاثیری شگرف بر اعتلای علمی، عملی و خود كفایی كشور داشته باشد. با توجه به اهمیت این شرکت برای آینده ی علمی ایران و همچنین، نزدیکی عملکرد این شرکت به رشته ی شیمی، انجمن علمی دانشکده شیمی بازدیدی از این شرکت به عمل آورد. با توجه به مجوز گرفته شده برای بازدید از شرکت مصباح  انرژی اراک، در تاریخ 18 بهمن سال 1396 ساعت 5:30 صبح از دانشگاه عم و صنعت به سمت اراک حرکت شد. در این سفر اعضای  هیئت علمی، جمع دار دانشکده، دبیر انجمن دانشکده شیمی (به عنوان مسئول بازدید) و دانشجویان دختر شرکت کردند و سپس بعد از  بازدید، صرف ناهار و نماز به سمت تهران رهسپار شدند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

شرکت مصباح انرژی اراک

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۸

Image

تعداد شرکت کنندگان

25 نفر

Image

ساعت برگزاری

16 : 00 - 05 : 30

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده شیمی

تصاویر رویداد