انجمن علمی دانشکده شیمی


بازدید از پتروشیمی عسلویه     انجمن علمی شیمی با کمک شرکت ایران پلاست از نمایشگاه بین المللی و سپس، برخی از پتروشیمی های عسلویه از 14 مهر ماه تا 16 مهر ماه بازدید کرد. در این سفر جمعی از اساتید محترم از جمله خانم دکتر ملکی همراه ما بودند. دانشجویان و اساتید محترم در ابتدا با اتوبوس به سمت نمایشگاه حرکت کرده و پس از بازدید از نمایشگاه و صرف ناهار و نماز با هواپیما به سمت عسلویه حرکت کردند. و پس از بازدید از پتروشیمی های مورد نظر در این سه روز، باز گشتند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

عسلویه

Image

تاریخ برگزاری

جمعه

۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

22 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده شیمی

تصاویر رویداد