انجمن علمی دانشکده شیمی


بازدید از دهمین جشنواره بین المللی فناوری نانو      دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، ۱۴ تا ۱۷ مهرماه با شرکت بیش از صد غرفه، با اهداف نفوذ این فناوری در صنایع و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان برگزار شد. با توجه به اینکه دانشگاه و صنعت باید دارای یک نوع همسانی و هماهنگی برای توسعه ی صنعت باشند، انجمن علمی دانشکده شیمی با همکاری ستاد فناوری نانو، تصمیم بر بازدید یک روزه در تاریخ 14 مهر ماه را گرفت. 50 نفر از دانشجویان جویای علم، در این بازدید همراه ما بودند. هدف از این بازدید معرفی دستاورد های کشور در حوزه فناوری نانو، ایجاد انگیزه در دانشجویان و  ارتباط بین ایشان و اساتید بود. این بازدید از ساعت 8 صبح از درب سه دانشگاه علم و صنعت به سمت نمایشگاه بین المللی شروع شد وهم چنین اساتید نیز در این بازدید همراه ما بودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

نمایشگاه بین المللی

Image

تاریخ برگزاری

جمعه

۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده شیمی

تصاویر رویداد