انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


نشسی با حسین شیخ زین الدینانجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به برگزاری نشستی علمی با حضور مهندس حسین شیخ زین الدین برای آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته معماری و همچنین تجارب و آثار او، در تاریخ 5 آذر ماه 96 (ساعت 15 الی 17) در آمفی تئاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی کرد. در این نشست علمی آقای زین الدین توضیحاتی مربوط به رشته معماری و راهکارهای مختلف در طراحی ساختمان و همچنین آثار خویش ارائه دادند. در پایان نشست نیز، انجمن علمی معماری و شهرسازی لوح سپاسی به منظوره حضور و ارائه مناسب ایشان اهدا نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

یکشنبه

۱۳۹۶ / ۰۹ / ۰۵

Image

تعداد شرکت کنندگان

100 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 15 : 00

Image

ارایه دهنده

آقای مهندس حسین شیخ زین الدین

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

سخنران
تصاویر رویداد