انجمن علمی گروه طراحی صنعتی


برنامه‌ی معرفی کتاب الکترونیک رنگ در طراحیبا توجه به اهمیت موضوع مطالعه و این که کتاب الکترونیک در بسیاری از کشور‌ها دارای اهمیت و کاربری فراوان است امجمن علمی اقدام به برگزاری نشستی در رابطه با معرفی کتاب الکترونیک رنگ در طراحی کرد. در طی این نشست نویسنده ی کتاب دکتر آرمیتا سراج زاهدی به بررسی کلی کتاب و معرفی مطالب و سر فصل ها پرداختند و علاوه بر معرفی کتاب از تجربیات اخیر خود در رابطه با اهمیت موضوع تحقیق و تولید محتوا صحبت کردند.

در پایان نیز پس از مطرح کردن موضوعات پیرامون چاپ کتاب ادامی جلسه به پرسش و پاسخ حول موضوعات مختلف طراحی گذشت.پس از پایان جلسه از تمامی شرکت کنندگان پذیرایی ویژه و متفاوتی که متناسب با موضوع برنامه بود به عمل آمد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۷ / ۰۱ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

16 : 00 - 14 : 00

Image

ارایه دهنده

آرميتا سراج زاهدي

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی گروه طراحی صنعتی

سخنران
تصاویر رویداد