انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


دفتر کارآفرینی انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن افتتاح شد 

دفتر کارآفرینی انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن افتتاح شد:

پیتر دراکر ، پدر علم مدیریت ، کارآفرین را کسی میداند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خودش شروع می کند ،‌ ارزش ها را تغییر می دهد ، در محیط اطراف خود تحول ایجاد می کند و به سمت بهتر شدن می برد.

عصاره ی کارآفرینی در درک و بهره برداری از فرصت هاست و کارآفرینان کسانی هستند که اقتصاد و سازمان ها را زنده می کنند.

برخی از صفات کارآفرینان که انجمن علمی سعی در تقویت آن ها دارد به شرح ذیل است:

خلاقیت، پیش رو بودن، آینده نگری ( ساختن و پیش بینی آینده) ، جرات ریسک کردن، ارزش آفرینی، ایجاد اشتغال و خلق ثروت.

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن با توجه به اهمیت کارآفرینی در این روزها و پیرو دوره های پیشین که این انجمن پیش رو در مقوله ی کارآفرینی بود، دفتر کارآفرینی را در طبقه اول دانشکده مهندسی راه آهن افتتاح کرد.

این دفتر به همت اعضای اصلی و افتخاری انجمن علمی همچنین با راهنمایی های دبیر های پیشین آماده ی کار و بهره برداری شد.

از جمله فعالیت هایی که این دفتر برای دانشجویان مستعد انجام می دهد می توان به پیدا کردن سرمایه گذاران برای ایده های خلاقانه اشاره کرد.

بسیاری از دانشجویان دارای فکر های خلاق و ایده های ناب در زمینه ریلی هستند، اما در دانشکده بستری را مناسب طرح ایده ی خود نمی یابند، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن با افتتاح این دفتر به سرپرستی حسن سحاب به آن ها کمک می کند که ایده های خود را با سرمایه گذاران علاقه مند در میان بذارند و ایده های خود را تحقق ببخشند.

این دفتر در پیدا کردن شغل مناسب دانشجوها و معرفی آن ها به ارگان ها و شرکت های مختلف ریلی کمک می کند.

امید است که با افتتاح این دفتر شاهد رشد بیشتر خلاقیت و ایجاد اشتغال برای دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن باشیم.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده ی مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

100 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد