انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


کلاس حل تمرین ترمودینامیکترمودینامیک شاخه ای از علوم شیمی و فیزیک است که در آن به گرما و نسبت آن با انرژی و کار پرداخته میشود. این علممتغیر هایی را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آنها و قوانین حاکم بر آنها را بیان می نماید. ترمودینامیک موضوع بخش گسترده ای از علم و مهندسی است و بخش های متنوعی را شامل می شود؛ درواقع عمده بحث های تجربی ترمودینامیک در چهار قانون بنیادی آن بیان گردیده است.

پیرو اهمیت این درس برای دانشجویان رشته مواد انجمن علمی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به برگزاری کلاس حل تمرین برای این درس در تاریخ 24 خرداد ماه با تدریس میلاد لطفی دانشجوی سال سوم رشته متالورژی گرایش استخراجی، نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۶ / ۰۳ / ۲۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

4 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

میلاد لطفی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

تصاویر رویداد