انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


نهمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ای‌سی‌امایسیام نوعی مسابقه برنامهنویسی است که هر ساله در دنیا برگزار میشود. شرکت در این مسابقه بصورت تیمی میباشد. تیم ها در طول مسابقه با حل سوالات چالشی برنامهنویسی علاوه بر تقویت مهارت خود در کار گروهی، مهارت خود در تحلیل و طراحی الگوریتمهای متنوع را نیز افزایش میدهند. تمامی برنامهنویسان اعم از دانشجویان، دانشآموزان و برنامهنویسان آزاد امکان شرکت در این مسابقه را در قالب تیمهای سه نفره دارند. شرکت در این نوع مسابقات موجب افزایش تسلط دانشجویان بر درسهایی نظیر طراحی الگوریتم، ساختمان داده و برنامهنویسی خواهدشد.

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر، نهمین دوره از این مسابقات را با هدف افزایش دانش و مهارت برنامهنویسی و کاربردی کردن این مهارت در دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، در تاریخ 9 آذر ماه 1396 در ساعات 9:00 الی 13:00، در دانشکده کامپیوتر برگزار نمود. در این دوره از مسابقات 20 تیم شرکت کرده‌بودند که به 3 تیم برتر جوایز نفیسی اهدا گردید. مسئولیت طراحی سوال‌های مسابقه بر عهده‌ی انجمن علمی بود که با مهارت علمی اعضای خود توانست این کار را به بهترین شکل اجرا کند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سایت کارشناسی دانشکده‌ی کامپیوتر

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۶ / ۰۹ / ۰۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

13 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

تصاویر رویداد