انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


جشن روز باز انجمن علمی معماری و شهرسازی مراسم روز باز دانشگاه را با همکاری تیم روز باز و دانشکده معماری و شهرسازی در تاریخ16 مرداد 1396 برگزار کرد. هدف از این مراسم آشنایی دانش آموزان با دانشگاه و رشته های آن بود. انجمن علمی معماری و شهرسازی با همکاری دانشکده نیز در این مراسم شرکت نموده و به آشنا کردن این دانش آموزان با رشته معماری و شهرسازی پرداخت. در این مراسم دکتر عباس ترکاشوند و دکتر سمانه تقدیر و دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر مهدی خاک زند در مورد رشته معماری و شهرسازی به سخنرانی پرداختند. انجمن علمی نیز به عنوان یکی از تشکل های دانشکده، به آشنایی این دانش آموزان با این تشکل و فعالیت های آن پرداخت.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۶ / ۰۵ / ۱۶

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

16 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

دکتر عباس ترکاشوند و دکتر سمانه تقدیر و دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر مهدی خاک زند

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد