انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کارگاه آموزشی Catiaانجمن علمی مهندسی راه آهن کارگاه آموزشی Catia را برگزار کرد :

این نرم افزار کارآمد برای تمامی رشته های مهندسی علی الخصوص رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی ماشین های ریلی بسیاز موزد نیاز دانشجو ها است زیرا شبیه سازی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی قطعات مکانیکی را انجام می دهد.

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن با توجه به این نیاز ، این دوره آموزشی را در چهار جلسه ی ۵ ساعته (مجموعا ۲۰ ساعت) با تدریس مهندس هادی طباطبایی برگزار کرد.

این کارگاه در روز های پنج شنبه از ۱۱ آبان تا ۹ آذر در ساعات ۸-۱۳ در دانشکده مهندسی راه آهن برگزار شد که هزینه این دوره برای دانشجویان علم و صنعت ۶۰ هزارتومان و برای سایرین ۷۵ هزار تومان بود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

جمعه

۹۶ / ۹ / ۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

9 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد