انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


اولین جلسه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری های علمی و بین المللی با کشورآلماناین جلسه در ۵ شهریور ۱۳۹۶  از ساعت ۱۰ ، در روابط بین الملل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد که اعضای انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، وظیفه ی اجرایی این برنامه بین المللی را بر عهده داشتند . در این جلسه نمایندگانی از دانشگاه های سراسر کشور اعم از دانشگاه های شریف ، تهران ، امیرکبیر، اصفهان ، الزهرا ، خواجه نصیر و... حضور داشتند و برنامه هایی پیرامون افزایش همکاری ها با کشور آلمان را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه دکتر برخورداری رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران حضور یافتند و از اهمیت این همکاری با کشور آلمان برای حاضرین صحبت کردند.

در ادامه ، برنامه ای برای حضور مهمانان آلمانی در کشور ریخته شد و بقیه ی موارد به جلسه بعد موکول شد.

سپس مهمانان برای صرف ناهار به محل مربوطه راهنمایی شدند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

روابط بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران

Image

تاریخ برگزاری

یکشنبه

۱۳۹۶ / ۹ / ۵

Image

تعداد شرکت کنندگان

30 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

دکتر برخورداری و سایر اساتید دانشگاه های کشور

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد