انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کارگاه آموزشی SAPانجمن علمی مهندسی راه آهن کارگاه آموزشی نرم افزار SAP را برگزار کرد :
با توجه به نیاز دانشجو ها در رشته های مهندسی عمران و مهندسی خط و سازه های ریلی به این    نرم افزار مرتبط با طراحی سازه، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن با قیمت مناسبی این کارگاه آموزشی را دوشنبه ها از ۲۲ آبان تا  ۱۱ دی در ساعات ۱۳-۱۵  برگزار کرد.
هزینه این کارگاه برای دانشجویان علم و صنعت ۹۰ هزار تومان و برای سایرین ۱۰۰ هزار تومان بود.
این کارگاه در دانشکده مهندسی راه آهن با تدریس مهندس سعید امیری که از طراحان به نام کشور هستند، برگزار شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

1 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد