انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


کلاس حل تمرین ریاضی 2با توجه به نیاز دانشجویان به رفع اشکال درسی به ویژه در ایام امتحانات پایان ترم دانشگاهی، انجمن علمی دانشکده کامپیوتر اقدام به برگزاری کلاس حل تمرین ریاضی2 نمود. این کلاس که در کتابخانه ی دانشکده ی کامپیوتر برگزار گردید، توانست اهدافی همچون رفع اشکال درسی، ایجاد آمادگی بیشتر در دانشجو برای امتحان پایان ترم و بهبود سطح علمی دانشجویان در شاخه ریاضیات را محقق سازد.

این دوره با استقبال گسترده دانشجویان از سراسر دانشکده های دانشگاه علم و صنعت ایران در روز دوشنبه 29 خرداد 1396 در ساعات 13 الی 17 برگزار شد. مدرس این دوره مهندس مهدی رجبی از مدرسین حل تمرین باتجربه دانشکده ریاضی بودند. از جمله مطالب ارایه شده در کلاس میتوان به بررسی روش های حل انتگرال های دوگانه و سه گانه، روش حل انتگرال های خط و سطح، بررسی کلیه قضایای اساسی در حل انتگرال ها‌ی سطح و ... اشاره کرد. شایان ذکر است که کلیه مباحث اراِیه شده، از مهمترین سرفصل‌های این درس و مطابق با نیاز دانشجویان برای آمادگی بیشتر در امتحان این درس بوده است.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کتابخانه دانشکده مهندسی کامپیوتر

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۶ / ۰۳ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

70 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

مهندس رجبی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

تصاویر رویداد