انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


اکران فیلم بازی تقلیددر علوم رایانه، ماشین محاسبه تورینگ نوعی ماشین محاسباتی است که می‌تواند براساس یک داده تصادفی یک محاسبه تورینگ تصادفی را شبیه‌سازی نماید. این ماشین محاسباتی اساساً با خواندن توضیح ماشین و نیز داده مربوطه از روی نوار موجود در خود ماشین این کار را انجام می‌دهد.

آلن تورینگ این ماشین را بین سال‌های ۱۹۳۷۱۹۳۶ معرفی نمود. آلن تورینگ با استفاده از این ماشین به رمزگشایی پیام های نازی ها درجنگ جهانی دوم پرداخت و عامل اتمام زودتر جنگ شد و جان بسیاری از افراد را نجات داد.

تورینگ ماشین امروزه قدرتمندترین ماشین محاسبه است و نحوه ی کار این ماشین جز سر فصل های درس نظریه ی زبان ها و ماشین های دانشکده‌ی کامپیوتر است. در همین راستا و همچنین با هدف ترویج استفاده از محتوای چندرسانه ای مانند اکران فیلم ها، برای درک بهتر موضوعات درس، این فیلم به پیشنهاد دکتر رحمانی مدرس درس نظریه زبان ها و ماشین ها اکران شد.

این فیلم در روز دوشنبه هشتم خرداد ماه اکران شده و با استقبال گسترده دانشجویان رو به رو گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس 120دانشکده‌ی کامپیوتر

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۸

Image

تعداد شرکت کنندگان

70 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

تصاویر رویداد