انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


برگزاری کلاس رفع اشکال شیمیبا نزدیک شدن ایام امتحانات میانترم و باتوجه به اهمیت درس شیمی به عنوان پایه و پیش نیاز دروس مهندسی ماشین‌های ریلی و درخواست جمعی از دانشجویان به برگزاری این کلاس، انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن در روز نهم دی ماه طی ساعات 9تا12 اقدام به برگزاری کلاسی جهت حل تمرین و مثال های شبیه سازی شده ی امتحانی و رفع اشکال دانشجویان توسط در کلاس شهید بابایی واقع در طبقه‌ی همکف دانشکده‌ی مهندسی راه آهن توسط آقای سید مصطفی موسوی نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس حافظ دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

3 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای سیدمصطفی موسوی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد