انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


سمینار "گوگل چگونه کار می کند؟"گوگل یکی از سازمان هایی است که در سال های اخیر با نوآوریهایشان در دنیای دیجیتال، زندگی بشر را دگوگون ساخته‌اند. شناخت و آگاهی از رویه‌ها و شیوه اداره این سازمان، برای مدیران درس های آموزنده و گران بهایی در بر دارد. برای شناخت بهتر این درس ها انجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن به برگزاری یک سمینار با عنوان "گوگل چگونه کار می‌کند؟" در روز چهارشنبه تاریخ هشتم دی ماه سال1395 در محل آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی راه‌آهن اقدام نمود.این سمینار با سخنرانی جناب آقای محمد سلیمانی دانش آموخته رشته MBA برگزار شد. طبق بیانات ایشان در این شرکت زمان و کوشش های گسترده‌ای برای یافتن و جذب نیروهای ارزنده صرف می شود؛ پس از جذب و به کارگماری نیز برترین کوشش برای ایجاد محیط مناسب و دلخواه ادامه کار و بروز خلاقیتهای ایشان به عمل می آید. مدیران گوگل رسالت گوگل را چنین تعریف می کنند: رسالت ما در گوگل این است که «انسان ها را به بزرگ و بلند اندیشیدن واداریم». چنین نیروهای ویژه را «خلاقان هوشمند» عنوان داده‌اند. خلاقان هوشمند با نیروهای کار سنتی بسیار متفاوتند. اینان مهره‌های کلیدی در پیروزی‌های عصر اینترنت هستند و از هر منبع دیگر‌ی ارزشمندتر می‌باشند. خلاقان هوشمند به شغل و حرفه محدود پای بند نیستند، از ریسک نمی هراسند، از تجربه و اشتباه باکی ندارند، چندوجهی هستند و اغلب دانش فنی را با هوشمندی در کسب وکار و شعله های خلاقیت، به هم می آمیزند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۷

Image

تعداد شرکت کنندگان

55 نفر

Image

ساعت برگزاری

19 : 00 - 17 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای روزبه منیری

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد