انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


فعالیت‌ها آزمایشگاهی گروه پژوهشزمینه کاری این گروه درمورد همین ضریب برای ویژگی‌های مختلف بتن و درمورد مواد افزودنی خاص است و در واقع هدف این گروه نیز بدست آوردن این ضریب برای موادی هست که تا به حال عددی برای آن‌ها در آیین‌‌نامه ذکر نشده‌است.

فعالیت‌های آزمایشگاهی این گروه از تاریخ 20 بهمن ماه آغاز گردیده‌است و تاکنون نمونه‌های آزمایشگاهی خود را زیر نظر دکتر شیرزادی ساخته‌اند.

امید است که فعالیت‌های این گروه به موفقیت بیانجامد و بتوانند دست‌آوردهای خود را در آیین‌‌نامه ملی طرح مخلوط بتن به ثبت برسانند.

 

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده عمران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

20 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد