انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


بازدید مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهرانبا توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان با محیط کار و هم‌چنین آشنایی با گرایش‌های رشته‌ی خود برای انتخاب بهتر حوزه‌ی فعالیت‌های آینده‌ی خود انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران را با همکاری شهرداری تهران در تاریخ 24 آذر ماه برگزار نمود که از استقبال بی‌نظیر دانشجویان برخوردار گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

30 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد