انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


سمینار "ارتقاء ایمنی راه آهن"با توجه به این که موضوع حمل و نقل جاده ای بحث نوینی است؛ از این رو انجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با روشهای ارتقاء ایمنی راه‌ آهن به برگزاری یک سمینار در تاریخ 30 آذر ماه سال 1395طی ساعات10الی12 تحت عنوان "ارتقاء ایمنی راه‌آهن" در محل کلاس شهید چمران دانشکده مهندسی راه‌آهن اقدام نمود. طی این سمینار که با حضور مهندس حمید بوذری، معاون مدیر واحد ارتقاء ایمنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، موضوعاتی از قبیل: ايمني حاشيه نشينان حريم ريلي، آموزش و پژوهش ريلي، فرهنگ ايمني و نگاه نو، ايمني و گذرگاه هاي ريلي، روز بدون حادثه، ايمني و بهداشت محيط زيست و با تمرکز بر روی عامل انسانی به عنوان موضوع مهم ایمنی حمل و نقل و... مطرح شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس شهید چمران دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۳۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای مهندس حمید بوذری

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد