انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مدیر گروه ماشین های ریلی دانشکدهانجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن برای ایجاد فضایی مناسب جهت بیان مشکلات آموزشی دانشجو و ارائه انتقادات و پیشنهادات به مسئولین دانشکده، به برگزاری جلسه‌ای تحت عنوان "جلسه پرسش و پاسخ با مدیر گروه ماشینهای ریلی" در تاریخ 29 آذر ماه سال 1395طی ساعات 11:30 الی 12:30 در محل کلاس خوارزمی دانشکده مهندسی راه‌آهن اقدام نمود. طی این جلسه که با حضور دکتر حبیب‌ا... ملاطفی مدیر گروه گرایش ماشین های ریلی برگزار شد، موضوعاتی از قبیل درخواست ها و مسائل آموزشی دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی آنها جهت بهبود فضای علمی دانشکده و... مطرح شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس خوارزمی دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

20 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 30 - 11 : 30

Image

ارایه دهنده

جناب آقای دکتر حبیب الله ملالطفی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد