انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


سمینار "راه آهن ناب"در ادامه سلسله سمینارهای آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک، سمینار "راه آهن ناب" در روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 با حضور سرکار خانم مهندس رقیه مهندس جاور در این آزمایشگاه برگزار گردید.

در این سمینار با تاکید بر اهمیت ایستگاه های تشکیلاتی و محوطه های مانوری، ضرورت توجه ویژه به این بخش از سیستم حمل و نقل ریلی بیان و با معرفی رویکرد راه آهن ناب، پیشینه به کارگیری این روش در راه آهن های دنیا معرفی شد. همچنین راهکارهای پیشنهادی از سوی راه آهن ناب برای بهبود عملکرد ایستگاههای تشکیلاتی مورد بررسی قرار گرفت.

مدل شبیه سازی شده ایستگاه تشکیلاتی به منظور بررسی راهکارهای راه آهن ناب ارائه شده و نتایج حاصل که نشان از تاثیر مثبت راه آهن ناب در بهبود عملکرد ایستگاه بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آزمایشگاه حمل و نقل دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۳

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

سرکار خانم مهندس رقیه جاور

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

تصاویر رویداد