انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مدیر گروه حمل و نقل ریلی دانشکدهانجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن برای ایجاد فضایی مناسب جهت بیان مشکلات آموزشی دانشجو و ارائه انتقادات و پیشنهادات به مسئولین دانشکده به برگزاری جلسه‌ای تحت عنوان "جلسه پرسش و پاسخ با مدیر گروه حمل و نقل ریلی" در تاریخ 21 آذر ماه سال 1395 طی ساعات 11:30الی12:30 در محل سالن امیرکبیر دانشکده راه‌آهن اقدام نمود. طی این جلسه که با حضور دکتر حمیدرضا احدی مدیر گروه گرایش حمل و نقل ریلی برگزار شد موضوعاتی از قبیل درخواست ها و مسائل آموزشی دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی آنها جهت بهبود فضای علمی دانشکده و... مطرح شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سالن امیرکبیر دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

یکشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

25 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 30 - 11 : 30

Image

ارایه دهنده

دکتر حمیدرضا احدی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد