انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


سمینار تالیف کتابانجمن علمی دانشکده مهندسی عمران اقدام به برگزاری سمینار تالیف کتاب نمود.

در این سمینار نحوه تالیف کتاب و اهمیت تالیف و ترجمه کتب توسط مهندس حسام مقدمی برای دانشجویان شرح داده شد. سمینار یادشده در تاریخ10 اسفند ماه درساعت 11:30 الی 13:30در سالن کنفرانس دکتر عباس نیا برگزار گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سالن کنفرانس دکترعباس نیا

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

40 نفر

Image

ساعت برگزاری

13 : 30 - 11 : 30

Image

ارایه دهنده

مهندس حسام مقدمی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

سخنران
تصاویر رویداد