انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیکبرنامه ی این کنفرانس به این صورت بود که پس از داوری از تعدادی مقاله دریافتی توسط دبیرخانه کنفرانس، 170 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 207 مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت که مقالات مذکور در 34 نشست تخصصی طی دو روز برگزاری کنفرانس ارائه شد. همچنین 34 کارگاه تخصصی داخلی و خارجی و 2 میزگرد تخصصی نیز برگزار شد.

کنفرانس شانزدهم، میزبان متخصصان و فعلان حوزه حمل و نقل از 20 کشور مختلف جهان بود.

بخاطر اهمیت این کنفرانس،تعدادی از اعضای انجمن علمی عمران نیز در این کنفرانس که در روز 10 و 11 اسفندماه برگزار شده بود،شرکت کردند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

برج میلاد تهران

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

4 نفر

Image

ساعت برگزاری

16 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد