انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


سمینار جنگ یا انتخاب واحد؟با توجه به لزوم آشنایی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی با مبحث انتخاب واحد و نحوه صحیح آن، انجمن علمی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به برگزاری سمینار ((جنگ یا انتخاب واحد ؟)) در روز دوشنبه ،6 دی ماه با حضور جناب آقای مهندس خداقلی از دانشجویان فعال دانشکده مهندسی عمران نمود. در این سمینار تمامی نکات مورد نیاز برای دانشجویان جدیدالورود به طور کامل شرح داده شد تا بتواندد در شرایط یکسان و با آگاهی کافی، ادامه دوران تحصیل خود را سپری نمایند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس شماره 5 دانکشده عمران

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۶

Image

تعداد شرکت کنندگان

45 نفر

Image

ساعت برگزاری

13 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

مهندس خداقلی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد