انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


بازدید از تصفیه خانه شرق تهرانباتوجه به نیاز دانشجویان به منظور آشنایی بیشتر با محیط‌های کاری و هم‌چنین آشنایی بیشتر با دروس عملی انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت اقدام به برگزاری بازدید تصفیه خانه در روز چهارشنبه 24 آذر از ساعت 8:00 الی 11:00 با حضور خانم دکتر حسنی زنوزی نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

تصفیه خانه شماره 9 و 2 منطقه شرق تهران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

25 نفر

Image

ساعت برگزاری

11 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد