انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


بازدید گودبرداری مجتمع تجاری اداریباتوجه به اهمیت آشنایی دانشجویان با محیط کار و بخش‌های مختلف در رشته‌ی‌خود انجمن‌ علمی دانشکده عمران اقدام به برگزاری بازدید گودبرداری ویژه خانم‌ها نمود. این بازدید باحضور جناب آقای دکتر سعیدی‌عزیزکندی در روز پنج‌شنبه مورخ 27آبان از ساعت 8:00 الی 11:00 برگزار گردید، که باتوجه به ظرفیت محدود از استقبال بی‌نظیر دانشجویان برخوردار گردید.

امید است بتوانیم با تداوم برنامه‌هایی در این راستا سهمی در پیشرفت‌ علمی دانشجویان و فرهیختگان داشته‌باشیم

 

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

خیابان میرداماد تهران

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۲۷

Image

تعداد شرکت کنندگان

20 نفر

Image

ساعت برگزاری

11 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد