انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


سمینار آشنایی با نظام فنی واجرایی کشورانجمن علمی دانشکده مهندسی عمران اقدام به برگزاری سمینار نظام فنی واجرایی کشور نمود.

در این سمینار ضرورت ایجاد نظام فنی و کارهای صورت گرفته در نظام توسط دکتر قانع‌فر برای دانشجویان شرح داده شد. سمینار یادشده در تاریخ 24آبان ماه درساعت 11:30 الی 15:00 در سالن آمفی تئاتر شهید‌صرفی برگزار گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر شهید صرفی

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۲۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

25 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 11 : 30

Image

ارایه دهنده

دکتر قانع‌فر

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد