انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


بازدید اسکلت فلزی ساختمان مسکونیباتوجه به اهمیت کسب مهارت‌های عملی در رشته‌ی مهندسی عمران، انجمن علمی دانشکده‌ی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران اقدام به برگزاری بازدید اسکلت فلزی ساختمانی مسکونی‌،واقع در خیابان پاسداران نمود.این بازدید در روز پنجشنبه مورخ 13آبان از ساعت 8:00 الی 12:00 باحضور جناب آقای دکتر میرولد ( از اساتید گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت) از یک پروژه‌ی عظیم مسکونی برگزار گردید که باتوجه به ظرفیت محدود، این بازدید با استقبال دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مواجه گردید.
Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

خیابان پاسداران تهران

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۱۳

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد